Portale, które sprzedają

Portal jest sercem komunikacji firmy w kanale digital i osią relacji z klientami. To tu szukają oni informacji o produktach i usługach, zadają pytania, tu zaczynają procesy obsługowe i sprzedażowe.

Dlatego dobrze zaprojektowany portal ma dla firmy fundamentalne znaczenie. Stawia też duże wyzwanie - szczególnie wtedy, gdy oferta jest skomplikowana i szeroka, przez co klient przed zakupem musi zdobyć sporo wiedzy, by podjąć decyzję.

Od 21 lat tworzymy portale dla liderów

W e-point specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu portali, które oferują szereg narzędzi wspierających pracę zespołów odpowiadających za sprzedaż i marketing internetowy. Z naszych rozwiązań korzystają największe banki i instytucje finansowe w Polsce i Europie.

Content-Driven Design

Ponieważ portal spełnia tak wiele istotnych funkcji, trzeba podejść do niego w sposób holistyczny. Dlatego stosujemy podejście Content-Driven Design, czyli proces UX nastawiony na komunikację. Zaczynamy od zrozumienia użytkownika końcowego (m.in. przez badania) oraz potrzeb klienta (jego strategii, ekspertyzy, oferty).

Treści dopasowujemy do kontekstu klienta, do sposobu, w jaki wyszukuje informacje i urządzeń, z których korzysta. Dzięki temu użytkownicy z łatwością poruszają się po rozbudowanych katalogach i zawsze trafiają do informacji, których potrzebują.

Wokół katalogu produktów budujemy mechanizmy prosprzedażowe: interaktywne narzędzia, formularze, mikrointerakcji. W efekcie portal aktywnie wspiera sprzedaż lub umożliwia użytkownikowi samoobsługę, przez co uzupełnia i odciąża tradycyjne kanały: oddziały i call center.

"Chcieliśmy nie tylko stworzyć nowoczesny, uwzględniający najnowsze trendy w projektowaniu portal, ale przede wszystkim ułatwić naszym klientom znajdowanie i wybieranie produktów bankowych, a tym samym uczynić z serwisu ważne narzędzie sprzedażowe".

Radosław Kozłowski

Dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu Bankowości Internetowej

Bank BGŻ BNP Paribas

Proces: design sprinty i ścisła współpraca z klientem

Duże portale dla dużych firm to przedsięwzięcia trwające 8-12 miesięcy i angażujące 30-40 osób, wymagające odpowiedniej metodyki. Przez 21 lat wypracowaliśmy autorski, sprawdzony w boju proces, który obejmuje wszystkie aspekty budowania portalu: od koncepcji kreatywnej, przez architekturę informacji, strategię komunikacji, opracowanie treści docelowych, projekt UX i projekty graficzne, badania, aż po wdrożenie, własny CMS i późniejszą optymalizację i rozwój.

W proces aktywnie włączamy klientów. Stała współpraca z przedstawicielami biznesu pozwala nam zdobywać wiedzę, weryfikować pomysły i odkrywać wspólnie rozwiązania, które często wychodzą poza ramy projektu.

"To e-point pokazał nam, że nasza wirtualna półka z produktami jest zbyt zawiła. Przekonał nas do skoncentrowania się na najważniejszych punktach, przez co teraz np. nie mówimy już o pięciu różnych kontach osobistych. Zamiast tego zgromadziliśmy ich zalety pod wspólną marką, wyróżniając jedynie cechy zmienne. Dziś już wiemy, że to działa!".

Cezary Żmuda

Szef Działu Internetowego, ING Bank Śląski

Stosujemy metodę sprintów projektowych, dopasowanych do specyfiki projektu. Dzięki temu sprawnie identyfikujemy nowe wyzwania w pracy nad portalem oraz stale monitorujemy postępy. To gwarantuje wdrożenie w zakładanym terminie i budżecie.

CMS ActiveContent do zadań specjalnych

Portal to nie tylko dobra koncepcja, sprzedaż i piękny interfejs dla klienta. Żeby zapewnić sprawne działanie, musi oferować szereg narzędzi wspierających pracę zespołów odpowiadających za sprzedaż i marketing internetowy. Dostarcza nam to nasz autorski CMS ActiveContent, którego głównymi zaletami są:

     Zarządzanie strukturą dokumentów

     Tworzenie landing pages

     Zarządzanie SEO i skryptami śledzącymi

     Edytory WYSIWYG pozwalające edytować wszystkie elementy stron

     Komponenty do zarządzania mechanizmami prosprzedażowymi
           (wykresami, kalkulatorami czy mapą placówek)

     Wersjonowanie dokumentów

     Śledzenie zmian

     Zarządzanie czasem publikacji

     Rozbudowany system uprawnień, który pozwala np. zlecać zadania zewnętrznym agencjom

CMS ActiveContent
do zadań specjalnych

Czytaj więcej

Zobacz również