Relacje inwestorskie

O spółce:

e-point Spółka Akcyjna

Siedziba:
ul. Filona 16
02-658 Warszawa
NIP: 521 30 96 914
REGON: 016330363

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 24163

Opis działalności:

e-point SA to software house, który specjalizuje się w złożonych, międzynarodowych projektach informatycznych dla branży finansowej oraz e-commerce (B2B i B2C). Przeczytaj więcej >>

Ze statutem spółki można zapoznać się tutaj >>

Akcjonariat:

Kapitał zakładowy: 428.465 zł (w pełni opłacony)
Ilość akcji: 428.465
Wartość nominalna akcji: 1 zł

Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie o utracie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji